Please enable JS

Geneza

Capitolul 1

VREMURILE STRĂVECHI

DE LA FACEREA LUMII PÂNĂ LA AVRAAM

CAPITOLELE 1—11:9

Facerea lumii

1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Lumina
2. Pământul era pustiu și gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, și Duhul lui Dumnezeu Se mișca pe deasupra apelor.
3. Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Și a fost lumină.
4. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric.
5. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi.

Cerul

6. Dumnezeu a zis: „Să fie o întindere între ape și ea să despartă apele de ape.”
7. Și Dumnezeu a făcut întinderea, și ea a despărţit apele care sunt dedesubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Și așa a fost.
8. Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a doua.

Pământul


9. Dumnezeu a zis: „Să se strângă la un loc apele care sunt dedesubtul cerului și să se arate uscatul!” Și așa a fost.
10. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
11. Apoi Dumnezeu a zis: „Să dea pământul verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi roditori, care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei sămânţa lor pe pământ.” Și așa a fost.
12. Pământul a dat verdeaţă, iarbă cu sămânţă după soiul ei și pomi care fac rod și care își au sămânţa în ei, după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
13. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a treia.

Soarele, luna și stelele


14. Dumnezeu a zis: „Să fie niște luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii
15. și să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul.” Și așa a fost.
16. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, și anume: luminătorul cel mai mare, ca să stăpânească ziua, și luminătorul cel mai mic, ca să stăpânească noaptea; a făcut și stelele.
17. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului, ca să lumineze pământul,
18. să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
19. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a patra.

Vieţuitoarele mării


20. Dumnezeu a zis: „Să mișune apele de vieţuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului.”
21. Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate vieţuitoarele care se mișcă și de care mișună apele, după soiurile lor; a făcut și orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune.
22. Dumnezeu le-a binecuvântat și a zis: „Creșteţi, înmulţiţi-vă și umpleţi apele mărilor; să se înmulţească și păsările pe pământ.”
23. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a cincea.

Vieţuitoarele pământului


24. Dumnezeu a zis: „Să dea pământul vieţuitoare după soiul lor; vite, târâtoare și fiare pământești după soiul lor.” Și așa a fost.
25. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune.
26. Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ.”
27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.
28. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: „Creșteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul și supuneţi-l și stăpâniţi peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice vieţuitoare care se mișcă pe pământ.”
29. Și Dumnezeu a zis: „Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă și care este pe faţa întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră.
30. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăţilor care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viaţă, le-am dat ca hrană toată iarba verde.” Și așa a fost.
31.Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a șasea.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016 © copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016